ติดต่อเรา

ขอข้อมูลหรือติดต่อสอบถาม

โครงการบันทึกครอบครัว โครงการบันทึกลูกน้อย และโครงการเอ้าท์ออฟโฮม
บริษัท ทีเอ็นเอส (ไทยแลนด์) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ชั้น 15 อาคารรัจนาการ
3 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

บริษัท ทีเอ็นเอส (ไทยแลนด์) จำกัด (สำนักงานย่อย)
89 อาคารเจ้าพระยาทาวเวอร์ ชั้น 5
ซ.วัดสวนพลู ถ.เจริญกรุง
แขวงบางรัก เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500

ติดต่อสื่อสารแต่ละโครงการผ่าน Line@ Official Account

บันทึกครอบครัว

 LineID@kantarfamify

บันทึกลูกน้อย

 LineID@kantarbaby

เอ้าท์ ออฟ โฮม

 LineID@oohpanelsmart

  02-2678543
  02-2678542
  info@panel-th.com

แบบฟอร์มการติดต่อ
Input symbols