ถาม - ตอบ

สมาชิกโครงการสามารถทราบคะแนนสะสมล่าสุดได้โดยมีอยู่ 2 วิธีคือ
1. โทรสอบถามได้ที่ 02-2678543 (สายตรง)
ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น.(เว้นวันหยุดราชการ)
2. ทางโครงการจะส่ง SMS แจ้งคะแนนสะสมให้สมาชิกทราบ ทุกๆ 3 เดือน โดยจะระบุวันที่ ที่สรุปให้ทราบด้วย ทั้งนี้คะแนนสะสมที่แจ้งอาจจะเพิ่มหรือลด อันเนื่องมาจากการแลกของรางวัลและการส่งสมุดบันทึกมาอย่างต่อเนื่องของท่านสมาชิก
3. ทางเว็บไซต์ www.panel-th.com โดยจะแสดงข้อมูลล่าสุดทุกวันศุกร์

สมาชิกสามารถแลกของรางวัลได้ 3 ทาง ดังนี้
1. ระบุรายละเอียด ให้ชัดเจนลงในแบบฟอร์มแลกของรางวัลให้ครบถ้วน ทั้งด้านหน้า และด้านหลัง พร้อมลงชื่อกำกับจัดส่งมาที่
บริษัท ทีเอ็นเอส (ไทยแลนด์)จำกัด (สำนักงานย่อย)
89 อาคารเจ้าพระยาทาวเวอร์ ชั้น 5 ซอยวัดสวนพลู ถนนเจริญกรุง 
แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
หรือส่งมาในซองธุรกิจตอบรับ แนบมาพร้อมสมุดบันทึกที่จะต้องส่งทุกวันจันทร์
2. สามารถติดต่อแลกของรางวัลได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 02-2678543 (สายตรง) ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น.(เว้นวันหยุดราชการ)
3. ทางเว็บไซต์ www.panel-th.com


ทางโครงการบันทึกครอบครัว และ โครงการบันทึกลูกน้อย จะทำการจัดส่งของรางวัลให้ตามที่อยู่ที่สมาชิกระบุไว้ในใบแลกของรางวัลโดยท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นในกรณีที่ท่านเปลี่ยนสถานที่ส่งกระทันหันหลังจากที่โครงการฯ ได้ส่งของให้กับบริษัทขนส่งแล้ว

สมาชิกโครงการฯ จะได้รับของรางวัลไม่เกิน 20 วัน นับจากวันที่ทางโครงการฯ ได้รับใบแลกของรางวัลจากท่าน  ยกเว้นกรณีสินค้าขาดสต็อกชั่วคราว หรือยกเลิกการผลิต หากท่านยังไม่ได้รับของรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ท่านรีบติดต่อทางโครงการฯ โดยด่วน ที่หมายเลข 02-2678543 สายตรง

ทางโครงการฯ จะมีการส่ง SMS แจ้งเตือนสมาชิก 2 ครั้ง ดังนี้
1. ในกรณีที่ท่านส่งใบแลกของรางวัลมาที่โครงการฯ หลังจากได้รับใบแลกของรางวัลแล้ว จะมีข้อความแจ้งว่า

ทางโครงการฯ ได้รับใบแลกของรางวัลจากท่านแล้ว จะจัดส่งภายใน 20 วัน

 - ในกรณีที่ท่านแลกของรางวัลทางหน้าเว็บไซต์ ท่านสามารถเข้ามาเช็คสถานะการแลกของรางวัลได้ที่เว็บไซต์

2. เมื่อทางโครงการฯ ได้จัดส่งของรางวัลให้ท่านแล้ว จะมีข้อความว่า 

ทางโครงการฯได้ส่งของรางวัลแล้ว ภายใน 7 วันไม่ได้รับ ติดต่อ 02-2678543

3. หากทางโครงการฯ ได้ส่งข้อความแจ้งหมายเลขอ้างอิง 9 หลัก หรือ 13 หลัก จะมีข้อความดังนี้

ตรวจสอบสถานะของรางวัลได้ที่ www.panel-th.com เลขอ้างอิง 406476845

ตรวจสอบสถานะของรางวัลได้ที่ www.panel-th.com เลขอ้างอิง RI350245208TH

ท่านสามารถนำหมายเลขอ้างอิง ไปตรวจสอบสถานะของสินค้าได้ในเว็บไซต์ โดยคลิ๊กไปที่ลิงค์ตรวจสอบสถานะสิ่งของ 

หาก หมายเลขอ้างอิง 9 หลัก ให้คลิ๊กไปที่ลิงค์ ตรวจสอบสถานะจัดส่งสิ่งของกับ TNT Express

หาก หมายเลขอ้างอิง 13 หลัก ให้คลิ๊กไปที่ลิงค์ ตรวจสอบสถานะ EMS และไปรษณีย์ลงทะเบียนของไปรษณีย์

หากท่านไม่ได้รับ 2 ข้อความดังกล่าว แสดงว่าทางโครงการฯ อาจจะยังไม่ได้รับใบแลกของรางวัลจากท่าน  รบกวนโทรสอบถามโดยด่วน  ที่เบอร์โทร 02-2678543 (สายตรง) ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

Page 1 of 4
  ต้องการแบ่งปันเนื้อหาสำหรับหน้านี้ คุณสามารถแบ่งปันให้กับเพื่อน ๆ ของคุณได้ผ่าน Facebook โดยการกดปุ่มแชร์ได้เลย