ถาม - ตอบ

1. ของรางวัลทุกรายการ จะมีการรับประกันคุณภาพ จากผู้ผลิตโดยตรงอยู่แล้ว แต่เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของท่าน เมื่อสมาชิกได้รับของรางวัลแล้ว  กรุณาตรวจสอบของรางวัล ว่าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ไม่แตกหักหรือชำรุดเสียหาย ก่อนลงชื่อรับสินค้า หากเสียหาย หรือแตกหัก ให้สมาชิกปฏิเสธรับสินค้า และทางโครงการฯจะเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้ทันที
2. หากสินค้าที่ท่านได้รับสภาพสมบูรณ์ แต่ใช้งานไม่ได้ ทางโครงการฯ ยินดีจะเปลี่ยนสินค้าใหม่ทันที หลังจากที่ท่านรับสินค้าแล้วไม่เกิน 10 วัน
3. หากสมาชิกได้รับของรางวัลเกิน 1 เดือน และสินค้าเสียหาย จะมีการรับประกันสินค้ากับผู้ผลิตโดยตรง ดังนั้นท่านสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ในใบรับประกันสินค้า

เมื่อท่านได้รับของรางวัลจากทางโครงการฯแล้ว กรุณากรอกรายละเอียดในใบตอบรับของรางวัล และตอบแบบสอบถาม 6 ข้อ แสดงความคิดเห็น หรือติชม แล้วส่งกลับมายังโครงการฯ โดยด่วน ทั้งนี้ เพื่อยืนยันว่าท่านได้รับของรางวัลแล้ว ทางโครงการฯ จะนำข้อเสนอแนะ และความพึงพอใจของท่านสมาชิกที่มีต่อการแลกของรางวัล เพื่อนำมาทำการปรับปรุงและแก้ไข และให้บริการกับท่านอย่างดีที่สุดต่อไป
ปกติทางโครงการฯ จะเปลี่ยนแคตตาล็อกใหม่ ทุก 2 ปี แต่ในระหว่างนี้อาจจะมีสินค้าบางตัวที่ยกเลิกการผลิต ทางโครงการฯ ก็จะจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพใกล้เคียงกันทดแทน
เพราะว่าสมาชิกบางท่านบันทึกรายละเอียดข้อมูลสินค้ามาให้ไม่ครบถ้วน หรือบันทึกรายละเอียด สินค้าไม่ค่อยชัดเจน อาทิเช่น ไม่บันทึกวันซื้อสินค้า รหัสโปรโมชั่น ยี่ห้อ สูตร /รุ่น/ รส  จำนวน น้ำหนัก ราคา ชื่อ / ประเภทร้านค้า และ อายุของผู้ใช้/ผู้ทาน ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเก็บข้อมูลสินค้าเข้าสู่ระบบได้ทันที ดังนั้นเจ้าหน้าที่จึงต้องโทรศัพท์สอบถามข้อมูลอีกครั้ง
สินค้าที่ทำการศึกษา :  ที่สารบัญหน้าปกด้านในของสมุดบันทึก  
รหัสโปรโมชั่น : ที่ใบแทรกด้านหน้าของสมุดบันทึก มีทั้งความหมายของรหัสโปรโมชั่นและตัวอย่างการบันทึกรหัสโปรโมชั่น 
ประเภทร้านค้า : ที่ปกหลังด้านใน จะแสดงตัวอย่างของชื่อร้านค้าและประเภทร้านค้าไว้อย่างชัดเจน


Page 2 of 4
  ต้องการแบ่งปันเนื้อหาสำหรับหน้านี้ คุณสามารถแบ่งปันให้กับเพื่อน ๆ ของคุณได้ผ่าน Facebook โดยการกดปุ่มแชร์ได้เลย