ถาม - ตอบ

สมาชิกสามารถบันทึกรายการสินค้านั้น ๆ ลงในสมุดบันทึกได้ตามปกติ เพียงแต่ในช่องราคาสินค้า ให้เขียนเป็นตัวอักษรลงไปได้เลยว่า "จำราคาไม่ได้" หรือ "ใบเสร็จหาย" เพียงเท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการจดบันทึกข้อมูลสินค้าต่าง ๆ ของท่านอีกต่อไปนะคะ
เปิดซองเอกสารทันที เพื่อตรวจสอบชื่อ หมายเลขสมาชิกประจำตัวของท่าน รวมถึงเอกสารต่าง ๆ ที่ส่งไปให้นั้นครบถ้วนหรือไม่ หากไม่ถูกต้องควรโทรศัพท์แจ้งกับเจ้าหน้าที่สมาชิกสัมพันธ์ เพื่อเตรียมจัดส่งเอกสารใหม่เพิ่มเติมให้แก่ท่านสมาชิกล่วงหน้า
หากท่านสมาชิกส่งสมุดบันทึกล่าช้า จะมีผลกระทบต่อบริษัทฯ เป็นอย่างมาก เพราะทางโครงการ ฯ จะไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้ประมวลผลทางสถิติได้อย่างถูกต้องและทันเวลา ดังนั้นควรส่งสมุดบันทึกตรงเวลาทุกวันจันทร์ แต่ถ้าหากติดธุระจำเป็นให้รีบส่งในวันถัดไปทันที
สามารถทำได้ ให้ท่านสมาชิกเขียนเหตุผลที่ต้องส่งสมุดบันทึกมาก่อนล่วงหน้า มาที่ด้านหลังของสมุดบันทึกประจำสัปดาห์นั้น เช่น ทุกคนในครอบครัวเดินทางไปต่างจังหวัดมากกว่า 5 วัน หรือ ไม่สามารถส่งสมุดบันทึกกลับมายังเราด้วยเหตุผลอื่น ๆ
ท่านสมาชิกสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามกับเจ้าหน้าที่สมาชิกสัมพันธ์ได้โดยตรง ซึ่งจะคอยให้คำอธิบายให้กับท่านสมาชิกได้อย่างชัดเจน หมายเลข 084-8757815, 084-8757828, 089-2066529 และ 089-5006025 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) หรือ email หรือ ทางเว็บไซค์ www.panel-th.com
Page 3 of 4
  ต้องการแบ่งปันเนื้อหาสำหรับหน้านี้ คุณสามารถแบ่งปันให้กับเพื่อน ๆ ของคุณได้ผ่าน Facebook โดยการกดปุ่มแชร์ได้เลย